LIISI EELMAA

“Fauna kohanemine”

“Ma olen kaotand oma saba, ainult sabakont on alles. Keskkond mõjutab inimest ja vastupidi, inimorganism areneb vastavalt keskkonnale. Vastavalt vajadusele arenevad meeled ja füüsis. See kuidas me kohtleme maailma väljaspool ennast tuleb meie juurde tagasi ja muudab meid ennast.”

Keskkond ja loomastik on omavahel seotud. Aja jooksul toimuvad evolutsioonilised ehk genotüüpilised muutused. Tänapäeval toimuvad globaalses mastaabis ulatuslikud keskkonnamuutused. Sellest tingituna fauna kohaneb oma kasvukohaga.

AUTORIST

“Ma olen kaotand oma saba, ainult sabakont on alles. Keskkond mõjutab inimest ja vastupidi, inimorganism areneb vastavalt keskkonnale. Vastavalt vajadusele arenevad meeled ja füüsis. See kuidas me kohtleme maailma väljaspool ennast tuleb meie juurde tagasi ja muudab meid ennast.”

Liisi Eelmaa – CV